Welkom


Mergor in Mosam is een stichting voor amateur-onderwater-archeologen. Zij duiken voornamelijk in het oostelijk rivierengebied in nauwe samenwerking met de AWN (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland).

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  1. Inventariseren van vondstmeldingen.
  2. Uitvoeren van verkenningen onder water.
  3. Inmeten en intekenen van het vondstgebied.
  4. Noodopgraven onder toezicht van de R.C.E (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).
  5. Eventueel bergen (van bedreigde vondsten) en het conserveren daarvan.
  6. Verslag uitbrengen aan de R.C.E., in Westerheem of in diverse bladen.