Welkom

Mergor in Mosam is een stichting voor amateur-onderwater-archeologen. Zij duiken voornamelijk in het oostelijk rivierengebied in nauwe samenwerking met de AWN (Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland).

Haar werkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Inventariseren van vondstmeldingen.
  • Uitvoeren van verkenningen onder water
  • inmeten en intekenen van het vondstengebied
  • Noodopgraven onder toezicht van de R.C.R. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
  • Indien noodzakelijk, het bergen van (bedreigde) vondsten en het conserveren daarvan.
  • Verslag uitbrengen aan de R.C.E., in Westerheem, diverse vakbladen of andere instanties.