Curacao

De SS Mediator in de haven van Willemstad

Reeds in 1987, toen de eerste opmetingen in de haven van Curaçao werden gedaan door archeoloog Wil Nagelkerken om de overblijfselen van het fregat Alphen te lokaliseren, werd ook het Engelse stoomschip Mediator herontdekt. Het ligt in de St. Annabaai op een diepte van ongeveer 15 à 20 meter en ongeveer 30 meter vanaf de kade van de Kleine Werf op de hoek van de Annabaai en het Waaigat.

Gezonken na aavaring in 1884 in de haven van Willemstad

In maart 2009 werd door Stimana voor het eerst een archeologisch project op de Mediator uitgevoerd met volledige toestemming en medewerking van DROV (Monumentenbureau) en NAAM (archeologische begeleiding). Op uitnodiging van François van der Hoeven, secretaris van de Stichting Mariene Archeologie Nederlandse Antillen (stimana)  zijn een aantal leden van de Stichting Mergor in Mosam afgereisd naar Curaçao om assistentie te verlenen bij het onderzoek van het wrak.  De Stimana-bestuursleden, archeoloog Dennis Knepper en Ray Hayes uit de Verenigde Staten, die in 1998 al metingen op de Mediator hadden verricht, gaven leiding aan het project.

Briefing door archeoloog D.Knepper en het team van Mergor in Mosam op de Kleine Werf.

De drie hoofddoelen van het onderzoek:

 1. Herstel en verlenging van de basislijn (die loopt van boeg tot achtersteven)   De basislijn is verzakt, bedekt door onderwaterleven en door de scheepsschroef die op het dek ligt. De labels waren  deels verdwenen of onleesbaar geworden.
 2. Demonstreren van het gebruik van Web-it. Dit is nuttige software die kan bijdragen aan het toezicht op wijzigingen van de structuur (vervorming) of de locatie (glijden of kantelen) van het wrak.
 3. Reconstrueren van de achtersectie. Ter beoordeling van de toestand van het wrak en te reconstrueren wat er gebeurd is nadat het schip is gezonken, is het nodig te ontdekken, ‘waar we naar kijken’. Deze taken werden allen uitgevoerd. Met behulp van de onderwaterstofzuiger, de zogenoemde airlift, werden drie testgaten gegraven in het achterschip en een deel van de stuurboordzijde blootgelegd.
   De gestelde doelen van Stimana: bewaking van de conditie en eventueel behoud van het wrak.
   De Amerikaanse archeologen hielden zich onder meer bezig met de conditie van de ijzeren romp en ontwikkelden een plan om door middel van zinkanodes de achteruitgang  van het ijzer tegen te gaan.

 De gestelde doelen van Stimana: bewaking van de conditie en eventueel behoud van het wrak.


 De Amerikaanse archeologen hielden zich onder meer bezig met de conditie van de ijzeren romp en ontwikkelden een plan om door middel van zinkanodes de achteruitgang  van het ijzer tegen te gaan. Hieronder het airliften en het inmeten van het wrak.

Helaas kon er niet dagelijks gedoken worden op de site in de St. Annabaai vanwege de vele cruiseschepen en vrachtverkeer wat langsvoer. Dit alles ging in nauw overleg met de havenautoriteiten. De "vrije" dagen werden oa. benut voor duikenstekken als de Daaibooi baai, Santa Cruz, Tug-boat en de Superior. Ook een leuke vondstensite van minder archeologische waarde was de crashsite van de Amerikaanse oorlogsbodem de SS Erie

 • Historie van de SS Mediator
 • SS Erie
 • Uit de kranten
 •  

   

                                                    

  Met dank aan:
  AAINA
  NAAM
  UNIEK CURAÇAO
  MONUMENTENBUREAU
  CURAÇAO MARITIME MUSEUM
  CURAÇAO PORT AUTHORITY
  MAHS
  STIMANA Volunteers
  MERGOR in MOSAM