Gebied 6000: eEN VINDPLAATS AAN DE LOSWAL BIJ cUIJK

Gebied 6000 markeert het gebied rondom de eerste brugpijler aan de Cuijkse loswal. Dit vondstencomplex is zeer onderhevig aan erosie door o.a. sterke stroming van de rivier en door schepen die aanleggen aan de loswal.

 

De voor de MiM zo bijzondere gebied gaf in 2001 een van haar tot nu grootste geheimen prijs, namelijk zeer bijzonder 4e eeuws leer. Een bijzonder gebied omdat het geldt als een soort van rode draad voor de verkenningen van de MiM. Waar we ook verkennen, wat we ook ondernemen, altijd gold en geldt nog steeds: “volgende keer op 6000", een steeds weer terugkerende vastigheid binnen onze werkzaamheden. Iedere amateur archeoloog/duiker van de MiM heeft op 6000 zijn eerste kennis opgedaan en er verreweg zijn/haar meeste uren gemaakt.

Het gevonden leer, schoenen, gedeeltelijke schoenen, afsnijdsels en losse stukken zijn van uitzonderlijke kwaliteit en met zorg geborgen om geen archeologische gegevens verloren te laten gaan. Het leer gaat, zoals het onder water wordt gevonden, naar mevr. dr.Carol van Driel-Murray van de Universiteit van Amsterdam die een eerste schoonmaak en conservering doet. Zij gaat het vervolgens determineren en publiceren. Door de vele leervondsten zijn er een aantal replica's van schoenen gemaakt zoals die door de Romeinen in Cuijk in de 4e eeuw na Chr. zijn gedragen.

  Tot zover zijn al enige sensationele zaken te melden zoals bijzondere 4e eeuwse potscherven met radstempels en een muntschat van meer dan 150 bronzen muntjes waarvan ongeveer 1/3 inheemse imitaties.

     

Seizoen 2004:

In gebied 6000, Maas is een 2de palenrij zichtbaar geworden na hevige erosie als gevolg van afmerende en vertrekkende schepen aan de loswal van Cuijk. Tussen de zogenoemde centrale palenrij en de oever zijn nu een achttal palen vrijgekomen die duidelijk in een rij staan. Dit is een welkome aanvulling op het plaatje dat we proberen te vormen van de constructie van dit Romeins kadewerk. Dit jaar wordt het gehele gebied 6000, v.w.b. de palen opnieuw zeer zorgvuldig ingemeten.

Er is ook een nieuwe indeling gemaakt naar vondstgebieden in 6000. Klein hout uit het aanplempingenmateriaal van 6000 wordt gedetamineerd door een student van de universiteit van Amsterdam. Hieronder ook hout van de rijsmat.

Ook werden er in dit seizoen veel andere vondsten gedaan dan behalve leer, potscherven en munten. Men moet dan denken aan kralen, armbanden, fibulae, spelden en zelfs wat (blad)goud.

 

Seizoen 2005:

Door de vele schepen die aanleggen voor de loswal, raakt het vondstengebied ernstig verstoord. Als dit een tijdje zo doorgaat, zal er van het gebied 6000 niets meer overblijven.Daarom is besloten door o.a. het NISA om het gebied ter bescherming af te dekken met doek en klei/stenen.

Inmiddels zijn alle gevonden palen genummerd en ingemeten. Hier is een interessant plaatje uitgekomen. Het betreft 3 palenrijen die nagenoeg parallel staan met de loswal. Mede door deze documentatie is er behalve de theorie van een Romeins kadewerk, een 2e optie, namelijk de eventuele buitenmuur van het Cuijkse castellum.

Naast de gebruikelijke vondsten zijn er weer 3 prachtige fragmenten van schoenen gevonden, waarvan een zooltje van een kinderschoen. Een andere schoen bevat zelfs een uitsparing voor een ruiterspoor.

             

Seizoen 2006: 

Doordat er in 2005 veel verstoringen werden waargenomen tijdens de verkenningen, is het gebied inmiddels tijdelijk afgedekt met speciaal doek en klei. Dit ter afwachting van de Maas- en kadewerken die in de nabije toekomst zullen plaatsvinden. Wanneer de loswal wordt vernieuwd en daardoor het archeologische gebied opnieuw wordt berdreigd, zal er moeten worden bekeken of dit gebied opgegraven moet worden of kan blijven liggen voor het nageslacht.

In januari zijn er met behulp van duik- en lasbedrijf Boeren, voorbereidingen getroffen voor het afdekken van gebied 6000. Een aantal palen zijn ingekort, opnieuw genummerd en ingemeten.

In februari is er door het NISA (Nederlands instituut voor scheeps- en onderwater archeologie), AVG (bodemsanering, ed.), Boeren en de MIM speciaal doek geplaatst.

  

Heden:

Het gebied is nu tijdelijk beschermd, totdat de kadewerken in Cuijk van start gaan.

 

Lees hier het hele artikel uit de Historiek mei 2016

Lees het complete MiM Rapport De laat-Romeinse haven van Ceuclum