Schoenen uit ceuclum

Leervondsten uit Cuijk

De duikers van de Stichting Mergor in Mosam hebben bij Cuijk niet alleen sporen van de Romeinse brug en kadeversterkingen gevonden, maar hebben ook veel vondsten uit de laat-Romeinse tijd gedaan. Hieronder vallen munten en aardewerk, maar ook, en veel minder gebruikelijk, talrijke goed bewaarde ledervondsten. Het gaat vooral om schoeisel, een vondstgroep die ons een goed inzicht geeft in de levensstandaard van de bewoners van het fort en het culturele milieu waarin zij zich bewogen. De schoenmode in Cuijk was zeer gevarieerd. De vondsten zijn vooral belangrijk omdat deze stijlen tot nu toe alleen van afbeeldingen bekend waren.

Teenslipper 4e eeuw AD

Hieronder zie je een aantal leerresten van schoenen die zijn gevonden. Het leer zat in een veenlaag, afgesloten van zuurstof. Hierdoor bleef het leer goed geconseveerd. Door de grote hoeveelheid vondsten kon er zelfs een mode-trend worden waargenomen.

schoenen 4e eeuw AD

Van de gevonden leerresten zijn replica´s gemaakt. De orginele schoenen uit de 4e eeuw en de replica´s zijn te zien in het museum te Cuijk

  • Verslag schoenen
  •