mikulov

Verkenningen in Tsjechië

In september 2005 heeft er weer een expeditie plaatsgevonden in het buitenland. Ditmaal betrof het Tsjechië. Dankzij Marc de Groot, mede-AWN lid en assistent archeoloog in Tsjechië, kregen we informatie over de opgravingen die nu gehouden worden in de omgeving van Mikulov, 25km zuidelijk van de stad Brno.

De betreffende opgravingen  hebben het doel meer inzicht te verkrijgen in de Romeinse-Germaanse oorlogen in de bovengenoemde omgeving. Tussen de Markomannen en de Romeinen dus. Op de hellingen van het Palava-gebergte zijn diverse sporen van o.a. Germaanse nederzettingen en Romeinse legerkampen teruggevonden

Briefing door archeoloog Balázs Komoróczy in het archologisch instituut over mogelijke vondsten in het te onderzoeken gebied.

De opgravingen in de omgeving van Mikulov zijn gelegen aan een groot stuwmeer dat is aangelegd in de communistische tijd om elektriciteit te kunnen opwekken. Hierdoor zijn veel vindplaatsen onder water komen te liggen. Zelfs hele dorpen zijn onder water gezet t.b.v. dit stuwmeer. Op sommige plaatsen zie je in het meer alleen nog de kerktoren van een dorp boven water uitsteken.

Na een aantal rondleidingen op opgravingen, hebben we ook maar eens een kijkje onder water genomen. Een interessante vindplaats was een Germaans vorstengraf dat tijdens de aanleg van het stuwmeer, gedeeltelijk in het water is geschoven. Bij deze verkenning is wat aardewerk opgedoken uit de 2e eeuw n.Chr. , vermoedelijk afkomstig van de grafheuvel.

Het waren zeer interessante verkenningen en mede dankzij onze nieuwe contacten met archeologen uit Tsjechië, zeker de moeite waard om nog eens een bezoek te brengen aan het dit mooie land.