Uit de niers bij gennep

In de winter van 1996/1997 werden de stuwen in de Maas gestreken in verband met ijsgang op de rivier. Het waterpeil zakte zo’n 3 meter. Voor riviertjes, zoals de Niers bij Gennep, betekende dit dat de afvoer van water vanuit haar achterland spectaculair hard kon plaatsvinden. Door deze verhoogde stroomsnelheden erodeerde de bodem ongeveer 1,5 meter. Hierdoor verdween een dikke laag vervuild slib die er door de jaren heen in achtergebleven was. Bij verkenningen langs deze erosie werden enige tufstenen aangetroffen. Dit kan duiden op Romeinse oorsprong. Door de MIM werd later (13 mei 2000) een verkenning uitgevoerd naar deze stenen. Ze werden niet teruggevonden. Wel werd een houten paal van ongeveer 3 meter lengte en 20 centimeter doorsnede aangetroffen. Liggende op ons tijdelijk onderwater depot werd een schijf uit de paal gezaagd voor dendrochronologisch onderzoek. De gemeente Gennep maakte dit financieel mogelijk. De schijf wordt nu onderzocht. In de tussentijd werden nieuwe verkenningen gedaan in de Niers. Hierbij werden nog een 18-tal palen in situ aangetroffen. De reeds eerder gevonden paal hoorde naar alle waarschijnlijkheid bij deze palen. Ondertussen is de datering van de gevonden paal bekend: 1704 AD +/- 6 jaar.Ook de tufstenen zijn wederom teruggevonden.

In Middelaar zijn in juni 2003 verscheidene palen (afb.1) gevonden, hemelsbreed op korte afstand van het Genneper Huis. Dit was een beroemde lokatie uit de 80-jarige oorlog. Ondanks dat we verscheidene monsters genomen hadden kon st. RING uit Amersfoort geen officiële datering vaststellen van de houten palen uit Middelaar. Onofficieel werd bekend gemaakt dat het vermoedelijk om inlandse moeraseiken gaat uit de tweede helft van de 16de eeuw.

afb.1

Inmiddels zijn er in de Niers ook verkenningen gedaan vanaf de oude Maria Roepaan tot aan de Maas. Vondsten zijn oa. een splijthamer die gebruikt werd voor het splijten van gloeiend metaal. Verder zijn er een aantal musket-, roer- en pistoletkogels gevonden van een vijftal kalibers, nl; 12, 14, 16, 18 en 20mm. Deze kogels (afb.2) waren ronde loden, maar ook wel ijzeren en stenen kogels die gebruikt werden in pistolen, roeren en musketten met een gladde loop en werden gebruikt van 1500 tot 1860. Van het zwaardere geschut zijn kanons- en mortierkogels met een diameter van 50mm tot 300mm teruggevonden. Dezen konden een gewicht hebben van wel 100kg en zijn waarschijnlijk afkomstig uit de 80 jarige oorlog.

23

 

Handvat, later voorzien van een replica lemmet, gevonden bij het Genneper Huis in de Niers. Datering van het handvat; 1575-1600. (afb.3)

 

MIM-rapport Eikenhouten palen te Middelaar- MID-1986-8-2016-6