slot doddendeal

De Waterput van slot Doddendael

Slot Doddendael is een klein Gelders Middeleeuws kasteeltje dat ten noord-oosten van Ewijk en ten zuiden van de Waal ligt. Het kasteelcomplex ligt op een door een slotgracht omringd terrein, met restanten van een lichte ommuring Een permanente brug aan de zuid-west zijde biedt de enig toegang tot het complex.                                                                                                                   

De put bevindt zich in de kelder van het oudste gebouw en lijkt in een keer te zijn opgetrokken en geïntegreerd in het keldergewelf.  De toegang wordt gevormd door een betrekkelijk kleine opening van 54 bij 70cm.
De inpandige waterput werd al tientallen jaren niet meer gebruikt voor waterwinning en was verworden tot een stinkende afvalput. Met de benodigde schoonmaakbeurt zou mogelijk waardevolle archeologische informatie verloren gaan.                                                                                                                            

 Aangezien de put waarschijnlijk nog tot laat in de negentiende eeuw in gebruik was en dus niet voor een langere periode als afvalput zal hebben gediend, werd verwacht dat de archeologische waarde gering zou zijn. Toch werd door de stichting Mergor in Mosam een verkenning uitgevoerd om dat vermoeden te controleren.

Het doel van de verkenning was het vaststellen van de archeologische waarde, alsmede het onderzoeken va het bestaan van dateerbaar funderingshout van de waterput.
De verkenning werd uitgevoerd door een werkvlonder boven het waterniveau te installeren en met behulp van een waterdompelpomp het waterniveau zo ver mogelijk omlaag te brengen. Bij de verkenning werd de bovenste 10cm dikke zwarte sliblaag verwijderd, met alle losse vondsten daarin.


De vondsten bestonden voornamelijk uit resten van bouwmaterialen, botten, aardewerkscherven, munten en gebruiksvoorwerpen. De dateringen van de vondsten besloegen en periode van de 13de eeuw tot heden, zonder dat sprake was van een archeologische stratigrafie. Mogelijk zijn alle vondsten pas in de periode dat het gebruik van de waterput, begin 20ste eeuw stopte, in de put gedumpt.

in de waterput van het slot Doddendeal

de "opgedoken" roompot, gerestaureerd en tentoongesteld in het slot Doddendeal

Zie ook de uitgebreide rapportage Slot Doddendeal van de MiM met meer foto's